הסמכה וכבוד

cer
cer2
7e4b5ce213
79a2f3e74
7fbbce235
5fceea167
ce2e2d7f
שֵׁרוּת
שירות1